نمایندگی های مجاز فروش دوچرخه

استان شهر نام نماینده آدرس نمایندگی تلفن نمایندگی
اصفهان اصفهان مسعود پورمقدس فلکه دانشگاه 09131148829
فارس شیراز عبدالرضا عالمتاج خیابان پیروزی 09171129855
خراسان رضوی مشهد نصیر مظلوم عطار  خيابان هفده شهريور- بين خیابان 17 و 19- فروشگاه اسکای سیکلت 05118544588
خوزستان شوشتر محمدرضا
برومند نسب
 چهارراه شهيد رجايي- روبروي داروخانه 06136212410
یزد یزد علیرضا
حسنی صدرآبادی
 خیابان امیرآباد پلاک 1374 بازارموتور 03535222213
مرکزی اراک حمید
کمال آبادی
 خیابان 20 متری میقان فروشگاه حمید 08633285964
کرمان سیرجان علی
صالحی
بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- جنب بانک ملی 03442300525
فارس بیضا محمد
مختاری
روبروی بخشداری-فروشگاه مختاری 09177072560
فارس کوار داوود
چراغی کواری
فارس- کوار 9173121355